Giuseppe Savoldi – the first million pound footballer